Kurser

Regler för bidrag till kurser för SBOs medlemmar 
  • Medlem i SBO har möjlighet att hos SBOs styrelse äska bidrag för kurser som gagnar yrkesskickligheten.
  • Om kursen anordnas av medlem med kursledare utom eller inom SBO skall den, för att vara berättigad till bidraget, vara tillgänglig för alla medlemmar och utlysas via mejl och på hemsidan.
  • Om enskild medlem önskar gå kurs utom SBOs regim kan medlemmen äska bidrag med 500:- hos SBOs styrelse.
  • Bidrag till kursledararvode kan ges med upp till 3000kr / kurs. Bidraget är begränsat  till 500kr / deltagande medlem och kan endast beviljas efter styrelsebeslut och om SBOs ekonomi så tillåter.
  • Efter kursen skall redovisning ske till styrelsen alternativt till SBOs hemsida.
SBO erbjuder i dagsläget inte några sadelinprovningskurser för icke medlemmar.

Har du frågor och vill veta mer om Sadelmakeri?


info[at]sadelmakare.org
Facebook

Ordförande:
Madeleine Ekelund

Vice ordförande:
Magnus Hernegran

Sekreterare:
Sonja Jonsson

Kassör:
Veronica Pietsch

Ledamot:
Karin Gardell Bast

Suppleanter:
Lisa Hedbäck
Sirpa Nyqvist