Gesäll- och Mästarbrev

SBO är ansvariga för granskningen av gesäll- och mästarbrev.
Frågor kan skickas till gesallprov@sadelmakare.org
Ansökningshandlingar till gesäll- och mästarbrev hitta du här, på Hantverksrådets hemsida.

Har du frågor och vill veta mer om Sadelmakeri?


info[at]sadelmakare.org
Facebook

Ordförande:
Madeleine Ekelund

Vice ordförande:
Magnus Hernegran

Sekreterare:
Sonja Jonsson

Kassör:
Veronica Pietsch

Ledamot:
Karin Gardell Bast

Suppleanter:
Lisa Hedbäck
Sirpa Nyqvist