Mentorskap och Stipendium


Mentorskap


Syfte
 
Syftet med detta sponsrade studiebesök är att man ska kunna besöka en mer erfaren sadelmakare, mentor, för att ta del av dennas kunskap och på så vis vidareutvecklas i sitt hantverk.
 
Utdelning
 
Bidraget utdelas till en person inom något av sadelmakaryrkena som vill vidareutveckla sig i sitt hantverk.
 
Bidraget varje år uppgår till 3 000: -, och kan som mest delas ut till två sökande.
Bidraget är skattefritt.
Bidraget kan ej ges till samma person 2 år i följd.

Upp till 1000:- går till den sökande i form av reseersättning. 2000:- går till den mentor som tar emot den ansökande.

Redovisning av besöket skall ske på utdelningsdagen året efter utdelning av bidraget.
Det åligger bidragstagaren att närvara vid utdelningen/redovisning. Kan denne av någon anledning inte komma skall bidragstagaren skicka ett ombud.
Sökande som erhållit bidrag och ej redovisat inom utsatt tid, kommer att bli återbetalningsskyldig.
Besked om beviljad/avslagen ansökan meddelas löpande.

 Sökande
Bidraget kan endast tilldelas SBO-medlem som varit med i föreningen minst ett år.
 
Kommittén
Ansökan hanteras av Stipendiekommittén, som väljs varje år på årsmötet och skall bestå av 2 st medlemmar.
Kommittén presenterar de sökande till styrelsen som i samråd med kommittén sedan avgör vem eller vilka som får bidraget.
Medlem i kommittén kan inte samma år ansöka om bidraget.
Om någon av de sökande som presenteras för styrelsen är med i styrelsen får denna inte deltaga i det möte som utser bidragstagarna.
 
Ansökan
Ansökan kan skickas in löpande under året, och hanteras löpande av kommittén. Det är med andra ord bra att vara ute i god tid för största möjliga chans att få bidraget. Ansökan skickas med brev eller e-post.
Ofullständig ansökan behandlas ej.
 
Ansökan skall innehålla:
  • Fullständigt namn, adress, tfn och personnr.
  • En beskrivning av vem man vill träffa och varför.
Ansökan skickas till:
Sonja Jonsson
Görvik 825 
830 70 Hammerdal
sonja@sadelmakeriet.com

SBO:s Sadelmakeristipendium


OBS!
För närvarande kan man inte söka detta stipendium. Under en prövoperiod går pengarna istället till Mentorskap enligt ovan.

Syfte

 
Stipendiets syfte är att främja hantverken, stödja och uppmuntra enskilda sadelmakare i deras verksamhet.
 
Utdelning
 
Stipendiet utdelas till en person som vill vidareutbilda sig, planerar ett projekt, eller vill göra en studieresa.
 
Stipendiesumman varje år uppgår till 6 000: -
Stipendiet är skattefritt.
Stipendium kan ej ges till samma person 2 år i följd.
75% av stipendiesumman betalas ut direkt efter utdelningsdagen (inom 1 mån) och resterande 25% efter redovisning av projekt/utbildning.
Redovisning av projektet skall ske på utdelningsdagen året efter utdelning av stipendiesumman.
Det åligger stipendiaten att närvara vid utdelningen/redovisning. Kan denne av någon anledning inte komma skall stipendiaten skicka ett ombud.
Sökande som erhållit stipendium och ej redovisat inom utsatt tid, kommer att bli återbetalningsskyldig.
Besked om beviljad/avslagen ansökan meddelas 1:a Mars.
Stipendiet får inte användas till:
  • Ersättning för eget arbete
  • Mat o dryck
  • Befintliga löpande kostnader för lokaler el dyl.
 Sökande
Stipendiet kan endast tilldelas SBO-medlem som varit med i föreningen minst ett år.
 
Kommittén
Stipendiekommittén väljs varje år på årsmötet och skall bestå av 2 st medlemmar.
Kommittén presenterar 2 kandidater till styrelsen som i samråd med kommittén sedan avgör vem som får stipendiet.
Medlem i kommittén kan inte samma år ansöka om stipendie.
Om någon av de två kandidaterna som presenteras för styrelsen är med i styrelsen får denne inte deltaga i det möte som utser stipendievinnaren.
 
Ansökan
Sista ansökningsdag 1:a februari (utdelningsåret). Ansökan skickas med brev eller e-post.
För sent inkommen, eller ofullständig ansökan behandlas ej.
 
Ansökan skall innehålla:
  • Fullständigt namn, adress, tfn och personnr.
  • En utförlig beskrivning av projektet/utbildningen/resan.
  • En beskrivning på hur medlen kommer att komma tillgodo sadelmakare/sadelmakaren/föreningen i framtiden.
Ansökan skickas till:
Sonja Jonsson
Görvik 825 
830 70 Hammerdal
sonja@sadelmakeriet.com

Har du frågor och vill veta mer om Sadelmakeri?


info[at]sadelmakare.org
Facebook

Ordförande:
Madeleine Ekelund

Vice ordförande:
Magnus Hernegran

Sekreterare:
Sonja Jonsson

Kassör:
Veronica Pietsch

Ledamot:
Karin Gardell Bast

Suppleanter:
Lisa Hedbäck
Sirpa Nyqvist