Stipendium

SBO:s Sadelmakeristipendium

 

Syfte
 

Stipendiets syfte är att främja hantverken, stödja och uppmuntra enskilda sadelmakare i deras verksamhet.

 

Utdelning
 

Stipendiet utdelas till en person som vill vidareutbilda sig, planerar ett projekt, eller vill göra en studieresa.

 

Stipendiesumman varje år uppgår till 6 000: -

Stipendiet är skattefritt.

Stipendium kan ej ges till samma person 2 år i följd.

75% av stipendiesumman betalas ut direkt efter utdelningsdagen (inom 1 mån) och resterande 25% efter redovisning av projekt/utbildning.

Redovisning av projektet skall ske på utdelningsdagen året efter utdelning av stipendiesumman.

Det åligger stipendiaten att närvara vid utdelningen/redovisning. Kan denne av någon anledning inte komma skall stipendiaten skicka ett ombud.

Sökande som erhållit stipendium och ej redovisat inom utsatt tid, kommer att bli återbetalningsskyldig.

Besked om beviljad/avslagen ansökan meddelas 1:a Mars.

Stipendiet får inte användas till:

  • Ersättning för eget arbete
  • Mat o dryck
  • Befintliga löpande kostnader för lokaler el dyl.

 

Sökande

Stipendiet kan endast tilldelas SBO-medlem som varit med i föreningen minst ett år.

 

Kommittén

Stipendiekommittén väljs varje år på årsmötet och skall bestå av 2 st medlemmar.

Kommittén presenterar 2 kandidater till styrelsen som i samråd med kommittén sedan avgör vem som får stipendiet.

Medlem i kommittén kan inte samma år ansöka om stipendie.

Om någon av de två kandidaterna som presenteras för styrelsen är med i styrelsen får denne inte deltaga i det möte som utser stipendievinnaren.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag 1:a februari (utdelningsåret). Ansökan skickas med brev eller e-post.

För sent inkommen, eller ofullständig ansökan behandlas ej.

 

Ansökan skall innehålla:

  • Fullständigt namn, adress, tfn och personr.
  • En utförlig beskrivning av projektet/utbildningen/resan.
  • En beskrivning på hur medlen kommer att komma tillgodo sadelmakare/sadelmakaren/föreningen i framtiden.

 

 Ansökan skickas till:

Sonja Jonsson

Görvik 825  830 70 Hammerdal

sonja@sadelmakeriet.com