Kurser

Regler för bidrag till kurser för SBOs medlemmar 

 

  • Medlem i SBO har möjlighet att hos SBOs styrelse äska bidrag för kurser som gagnar yrkesskickligheten.

 

  • Om kursen anordnas av medlem med kursledare utom eller inom SBO skall den, för att vara berättigad till bidraget, vara tillgänglig för alla medlemmar och utlysas via mejl och på hemsidan.

 

  • Om enskild medlem önskar gå kurs utom SBOs regim kan medlemmen äska bidrag med 500:- hos SBOs styrelse.

 

  • Bidrag till kursledararvode kan ges med upp till 3000kr / kurs. Bidraget är begränsat  till 500kr / deltagande medlem och kan endast beviljas efter styrelsebeslut och om SBOs ekonomi så tillåter.

 

  • Efter kursen skall redovisning ske till styrelsen alternativt till SBOs hemsida.

 

 

SBO erbjuder i dagsläget inte några sadelinprovningskurser för icke medlemmar.