Inbjudan till SM i Sadelmakeri 2021

Bedömningen av ditt objekt utförs av engelska sadelmakarmästare verksamma vid Hovstallet i London. När objekten kommer in lottas nummer ut och ersätter tillverkarens identitet. Detta görs av person som inte deltar i tävlingen. Domarna får inte vetskap om objektens kategorier utan gör en helt objektiv bedömning.

Segrarna presenteras på prisutdelningen i april 2021

Endast de placerades protokoll blir offentliga. Objekten måste vara märkta med namn och adress och får inte ha visats vid annan tävling

Klass 1 Remtyg SM 2021
Sadelhandtag, deltagaravgift 500 kr
Klass 2 Lädergods SM 2020
Smycke i läder, deltagaravgift 500 kr
Pris delas ut i klass 1 alla kategorier
Best in show- Vandrings pris
Bästa Mästare – Kategori A
Bästa Gesäll- Kategori B
Bästa Lärling/övriga- Kategori C
1 pristagare/5 deltagare
Pris delas ut i klass 2 alla kategorier
Best in show- Vandrings pris
Bästa Mästare – Kategori A
Bästa Gesäll- Kategori B
Bästa Lärling/övriga- Kategori C
1 pristagare/5 deltagare

Deltagaravgiften sätts in på SBO:s bankgiro 391-5444. Skriv SM Namn och adress. Rabatt på deltagaravgiften ges med 250 kr vid deltagande i 2 klasser.
Mat ingår för de tävlande

 Ej betalt objekt kommer ej att bedömas

Objekten skickas senast 2021-02-15 till
Sven-Olof Svensson, Vallhallagatan 24, 582 44 Linköping

Anmälan senast 2021-02-15 till
Madelene Fredriksson, sadelmakeri.laderlappen@telia.com

Frågor angående anmälan till Madelene 0730-41 41 02

 

Bedömning Klass 1 Bedömning Klass2
Tillskärning 1-10p
Kantfinish 1-10p Skriftligt omdöme
Räffling 1-10p Inbördes rankning
Stygnmärkning 1-10p
Sömnad 1-10p
Hålslagning 1-10p
Slejfar/loopar 1-10p
Skiftning/skärfling 1-10p
Metallbeslagsanpassning 1-10p
Användbarhet 1-10p
Hållbarhet1-10p
Helhetsintryck 1-10p
Konstnärlig kreativitet 1-10p
Materialval 1-10p