Om SBO

SBO är en nordisk branschorganisation som bildats med sikte på att gemensamt organisera samt bilda ett kontaktnät för yrkesverksamma sadelmakare inom områdena ridsport, inredning, väskmakeri samt etuimakare.

GRUNDTANKAR

En av grundtankarna med föreningen är att skapa gemensamma riktlinjer samt anordna kurser inom sadelmakeri för de som vill förkovra sig inom yrket.

MEDLEMSKRAV

För att bli medlem i SBO krävs det att man uppfyller vissa krav:

  • Har avlagt arbetsprov för Gesäll eller Mästarbrev, alternativt ha genomgått motsvarande dokumenterad utbildning.
  • Driva egen rörelse eller vara anställd som sadelmakare.

VAD ÄR EN SADELMAKARE?

Sadelmakare, yrkesmän som arbetar inom många områden och material.
I grunden är det läderhantverket som förenar oss och bland våra specialkunskaper finns: sadeltillverkning, sadelomstoppningar och renoveringar, selmakeri, samt tillverkning av bälten och remmar. Bilsadelmakeri, inredningssadelmakeri, väskmakeri, etuimakeri, ortopedsadelmakeri och handikappanpassningar är andra specialkunskaper en sadelmakare kan ha.
Ett mångfacetterat yrke som står för tradition, kvalitet och förnyelse.

KOMPETENSNIVÅER

Lärling

Är under lärlingsutbildning eller skolförlagd utbildning inom yrket under minst tre år (4500 timmar). Se möjliga utbildningsvägar längre ner.

Gesäll

Har avlagt yrkesprov av hög klass, har dokumenterat minst tre år (4500 timmar) lärlingsutbildning eller skolförlagd utbildning inom yrket.

Mästare

Har avlagt yrkesprov av mycket hög klass, har dokumenterat minst 6 år inom yrket och driver rörelse.

Utbildningsmöjligheter

Sadelmakaryrket – AMS

Sadelmakeriskolan – Tärnsjö

Hantverksakademin – Yrkesutbildning