Nov1st

Clinc för Gillian Higgins i Göteborg

by 

Två av våra medlemmar har varit på clinic för Gillian Higgins när hon gästade Göteborg. Nedan följer ett sammandrag från kursen:

 

Gillian Higgins är från England, hon har en bakgrund som ridlärare och fysioterapeut för ryttare och häst. Hon har författat böcker och håller föreläsningar om hästens biomekanik, där hennes signum är att måla upp skelettet och muskelgrupper direkt på hästen för att tydligt åskådliggöra samband och rörelser i hästens kropp. Vi är med på en heldagsföreläsning som vänder sig till en intresserad allmänhet.

 

Förmiddagens pass inleddes med att två hästar som är uppmålade enligt Higgins karakteristiska skelettmodell kommer in i manegen och ställs upp på medellinjen. Den ena hästen är uppmålad med ett skelett i naturlig storlek på ena sidan och de största och viktigaste musklerna på andra sidan. Häst nummer två är uppmålad med skelettet. Sen följer en grundlig genomgång av hästens ryggrad från nackkotan hela vägen till svanskotan. Hon visar först på ett medhavt skelett, sedan på hästen och även hur de olika lederna fungerar. I vilken riktning leden kan böja sig och även vilken funktion denna böjning har på hästens rörelsemönster. Med hjälp av reflexpunkterna och morotsbitar visas de båda hästarnas rörelser i ryggraden, stillastående. Hästarna visar olika rörlighet i olika leder, något hon ber oss komma ihåg till pass nummer två när hästarna ska visas i rörelse.

 

När pass två börjar kommer hästarna in i manegen igen. Då visas den ena hästen under ryttare och den andra longeras. Vi börjar med att titta på hästen som longeras i alla gångarter och Gillian påminner oss om vad vi såg i rörlighet på samma häst när den stod stilla och hur det nu påverkar rörelsemönster och hästens gångarter. Vi får även se hästen hoppa några hinder och även här utvärderar vi det vi såg i stillastående med hästens hoppteknik.

 

Sedan är det dags för häst två, den under ryttare. Vi följer samma mönster och tittar på gångarter och rörelsemönster. Sedan får ekipaget hoppa en serie med hinder, en mer avancerad serie språng än den longerade hästen, och vi får utvärdera och fundera kring hur hästen rör sig.

 

Dagen ger en utökad inblick i hur hästens fysionomi bildar förutsättningarna för rörelse, och hur man med hästens uppbyggnad för ögonen kan optimera träningen och gymnastisera hästen. Det blir tydligare hur sambandet ser ut mellan underlinjen och överlinjen, och hur ryttarens vikt och placering, samt till viss del sadelns utformning påverkar hästens prestation.

 

Bilderna är tagna från Gillians hemsida http://www.horsesinsideout.com